Gräber der polnischen Zwangsarbeiter
 Friedhof Kargow

Auf dem Friedhof Kargow finden wir drei mit Efeu bewachsenen Gräber polnischer Zwangsarbeiter.
Alle drei Zwangsarbeiter haben das Todesdatum: 30.04.1945
Auf  den hölzernen Kreuz steht in schwarz Polnischer Zwangsarbeiter.
Darunter stehen die Namen Gnez, Stefan ; Michaletz, Jan und Weinezynski, Wincenty.
 
Na cmentarzu Kargow znajdziemy trzy porośnięta bluszczem groby polskich robotników przymusowych.
Wszyscy trzej robotnicy przymusowi mają datę śmierci 4/30/1945
Na drewnianym krzyżem stoi czarno polskich robotników przymusowych.
Wśród nazwisk Gnez Stefan; Michaletz, Jan i Weinezynski Wincenty. (polnisch )


Gräber polnischer Zwangsarbeiter


Gräber polnischer Zwangsarbeiter


Gräber polnischer Zwangsarbeiter
 


Grab polnischer Zwangsarbeiter

Grab polnischer Zwangsarbeiter

Grab polnischer Zwangsarbeiter